วิชาการ ระดับนานาชาติ

 

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2555

             

 ดาวน์โหลด

  1.แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์

  2.ใบสมัครสอบแข่งขันฯ และแนวทางการสอบแข่งขัน ประจำปี พ.ศ. 2555 

  3.ปฏิทินกิจกรรม

 4. หลักสูตรการแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และรอบระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2555

 5. การแข่งขันทางวิชาการรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2555

รอบแรกระดับแขตพื้นที่การศึกษา

 • รับสมัครนักเรียนทุกสังกัดเข้าแข่งขันฯ        วันที่  26 ธันวาคม – 10 มกราคม 2555
 • ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าแข่งขันฯ  วันที่  17  มกราคม  2555
 • การจัดสอบแข่งขันฯ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  วันอาทิตย์ที่ 29  มกราคม 2555
 • ประกาศผลการแข่งขันฯ                                 วันที่ 6  ภุมภาพันธ์  2555 

รอบสองระดับประเทศ

 • สรุปจำนวนนักเรียนเข้าแข่งขันฯ                ภายใน วันที่  14  กุมภาพันธ์ 2555
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันฯ          ภายใน วันที่ 20  กุมภาพันธ์  2555
 • จัดการแข่งขันฯ ระดับประเทศ                    วันอาทิตย์ที่  4  มีนาคม  2555
 • ประกาศผลการแข่งขันฯ                            ภายใน วันที่ 31  มีนาคม 2555 

 รอบสามเข้าค่ายวิชาการอบรมเข้มเพิ่มพูนประสบการณ์

   

 • จัดเข้าค่ายวิชาการอบรมเข้มเพิ่มพูนประสบการณ์  ภายในเดือน เมษายน – สิงหาคม 2555
 • จัดเข้าค่ายวิชาการอบรมเสริมประสบการณ์  ภายในเดือน พฤษภาคม – พฤศจิกายน 2555 
 • นำนักเรียนไทยไปแข่งขันฯ ระดับนานาชาติ